"Winkelcentrum Abdijstraat vzw", in de persoon van de webmaster, behoudt zich onvoorwaardelijk het recht voor om het leggen van links en de plaatsing van logo's te weigeren of te verwijderen.   De beslissing hierover is definitief en ontegensprekelijk en houdt in dat hierdoor geen recht ontstaat op het bekomen van gehele of gedeeltelijke terugbetaling of schadevergoeding.

Een link leggen naar "www.abdijstraat.be/..." of "www.abdijstraat.com/..." mag enkel mits voorafgaande toelating.   Deze toelating wordt gegeven en later eventueel terug ingetrokken via e-mail, enkel afkomstig van de webmaster.  Alle andere overeenkomsten hieromtrent, zowel mondeling als schriftelijk, zijn niet geldig.

Elke vorm van reproductie is onder geen enkel beding toegelaten.

Geen enkele vorm van schade kan verhaald worden noch enige aansprakelijkheid kan gesteld worden, zelfs niet als deze ontstonden door het bezoek aan de site of aan de links die erin zijn opgenomen.

Wie enig wettelijk belang kan aantonen, dient dit onverwijld te melden aan de webmaster.   Zijn/haar e-mailadres vindt men onder de rubriek "Contact".
Al dan niet worden dan zo snel mogelijk de nodige correcties aangebracht, zonder dat hierdoor recht op vergoeding ontstaat.

Enkel het Belgisch Recht is van toepassing en alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.